ผู้สอน
วราลี ทองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Computer Technology M1(EIS)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14880

สถานศึกษา

โรงเรียนสวีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1