เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

477-402 PROJECT IN INFOR SYSTEM I and 477-404 SEMINAR IN INFORMATION SYSTEM 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้ผ่าน PBL (Project Based Learning)