เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานไฟฟ้ารถยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบแก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์