ผู้สอน
นาย ชาคริต เอี่ยมเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชุมนุมพระอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1489

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมพระอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยี