การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ขาวบ้าน (ภาษาไทย๑)
ผู้สอน

ฑิมพิกา ชมพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ขาวบ้าน (ภาษาไทย๑)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14929

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ขาวบ้าน (ภาษาไทย๑)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.