homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(2)
person
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(2)

ผู้สอน
ดร. ไพรัช สู่แสนสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(2)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1494

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มที่ ๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)