ผู้สอน
วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14945

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ตอนเรียน A1