homeอบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี
person
อบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี

ผู้สอน
นาย วัชรพงศ์ ศรีคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1495

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพีเอลซีให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมสาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และใช้งานด้านวิศวกรรมต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)