อบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี


ผู้สอน
นาย วัชรพงศ์ ศรีคำ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมการเขียนโปรแกรมพีเอลซี

รหัสวิชา
1495

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายวิชา

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพีเอลซีให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมสาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และใช้งานด้านวิศวกรรมต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books