เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Introduction CSD

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Crouse Syllabus

  1. Attendence 10%
  2. Quiz 30%
  3. Homework 30%
  4. Exam 30%