ภาษาไทย ป.4
ผู้สอน

ศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14960

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไพร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย ท14101


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.