ห้องเรียนครูตุ้ย
ผู้สอน

นาง ปิยะนุช เอี่ยมเนตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูตุ้ย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14963

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.