ครูนกสอนวิทย์

สุรัตน์ ธูปทอง

ลำสนธิวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รับสมัครนักเรียนที่สนใจใคร่รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายในวันที่ 7-30 เมษายน 2558 ค่ะ