เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชรี แสงทอง

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาสังคมศึกษา