โครงการอบรมครูสพฐ. สระแก้ว
ผู้สอน

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โครงการอบรมครูสพฐ. สระแก้ว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14968

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการอบรมครูสพฐ. สระแก้ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.