โครงการอบรมครูสพฐ. สระแก้ว


ผู้สอน
อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการอบรมครูสพฐ. สระแก้ว

Class ID
14968

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

โครงการอบรมครูสพฐ. สระแก้ว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)