ม.3
ผู้สอน

นาย ศิริ ประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1497

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.