เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย บวร เทศารินทร์

ศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์

ความรู้งานในหน้าที่ ความรู้คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา สำหรับครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์