เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นนท์ธิดา ถนอมทรัพย์

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

- ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์