ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นนท์ธิดา ถนอมทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14974

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

- ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.