ผู้สอน
นายสุนทร คำคง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14986

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองแข้


คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวสะกด