ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้สอน
นาง วันวิสา ท่วมกลาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
1499

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คำอธิบายวิชา

ห้องสอนประจำ อาคาร 5 ห้อง 557 นักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/4 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books