เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องสอนประจำ อาคาร 5 ห้อง 557 นักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/4