homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นาง วันวิสา ท่วมกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1499

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องสอนประจำ อาคาร 5 ห้อง 557 นักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/4 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)