homeม.3/10
person
ม.3/10

ผู้สอน
miss sunet weeraputra
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/10

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1501

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนหญิงเรียนดีมีความรับผิดชอบ  นักเรียนชายเชื่อฟังครู  เป็นเด็กดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)