คณิตศาสตร์ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รานี รุนสีงาม

โรงเรียนสระปทุม

การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน