คณิตศาสตร์ ป.1

รานี รุนสีงาม

โรงเรียนสระปทุม

คำอธิบายชั้นเรียน

การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน