ห้องเรียนครูนุช

นุจรีย์ พ่วงเฟื่อง

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน


ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่