ละลุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รัตนาพร จันทรเสนา

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

คำอธิบายชั้นเรียน

"ละลุ"จากดินที่ไร้ค่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์