ละลุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

"ละลุ"จากดินที่ไร้ค่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์