เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ละลุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รัตนาพร จันทรเสนา

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

"ละลุ"จากดินที่ไร้ค่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์