อนุบาล
ผู้สอน

วิไลพร ศรีทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15034

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรู้จักจำนวน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.