ผู้สอน
วิไลพร ศรีทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อนุบาล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15035

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าช้าง


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรู้จักจำนวน