ผู้สอน
รุ่งฤดี สุขปิติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ป,3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15047

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม


คำอธิบายชั้นเรียน

ครู 1 คน