ชั้น ป.4
ผู้สอน

จารวี โกสุม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15057

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 สามารถเขียนและอ่านเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ เปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า และเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย และจากน้อยไปมาก ตลอดจนกำหนดเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่าๆ กัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.