โครงงานช่าง


ผู้สอน
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานช่าง

รหัสวิชา
1506

สถานศึกษา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนโครงงานช่างเป็นการทดลองใช้งาน ClassStart กับนักเรียนชั้น ม.๖ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) เป็นการเรียนในรูปแบบการทำโครงงานที่นักเรียนคิดโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสภาพในโรงเรียนให้ดีขึ้น และผลงานก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสจบการศึกษาในปีนี้ โดยการใช้งาน ClassStart เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าในการทำโครงงานเป็นระยะๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books