เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้คือชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสื่อการเรียนการสอน วิดีโอประกอบการสอน เพื่อสอนความรู้เบื้องต้นให้เหมาะกับวัยของเด็กแรกเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ