ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้คือชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสื่อการเรียนการสอน วิดีโอประกอบการสอน เพื่อสอนความรู้เบื้องต้นให้เหมาะกับวัยของเด็กแรกเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ