Personal Information

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่มีบทเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง การสอบถามหรือบอกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของตนเอง