เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MD521/641 ระบบปฏิบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (Android)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ ภาพรวมของสถาปัตยกรรมโทรศัพท์มือถือ แนะนําแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือที่สําคัญและภาษาที่ใช้กับแต่ละแพลตฟอร์ม การเขียนแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ การจัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการใช้ฐานข้อมูล