ม.6 ปีการศึกษา2558

arunee wichathit

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6