อารยธรรมโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

อารยธรรมโลกยุคโบราณ ในโลกตะวันตกและตะวันออก เมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน อินเดีย