อารยธรรมโลก

ภัทรา นาคโสภณ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

อารยธรรมโลกยุคโบราณ ในโลกตะวันตกและตะวันออก เมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน อินเดีย