เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โลกและดวงดาว ชั้น5/2 ภาคเรียน1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ