การฝึกงาน 3/57


ผู้สอน
ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การฝึกงาน 3/57

Class ID
15100

สถานศึกษา
การตลาดระหัส55
คำอธิบายวิชา

นศ.ลงทะเบียนฝึกงานต้องนำส่งรายงานทุก 2 สัปดาห์และรายเดือนให้อ.ตรวจผ่านหัวข้อแบบฝึกหัดของชั้นเรียนนี้ตามกำหนดการที่จะแจ้งเป็นครั้งคราวทางemail

จึงขอให้นศ.ทุกคนเปิดอ่านmail และบอกต่อๆให้ทราบทั่วกันด้วย และสมัครเข้าชั้นเรียนล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้เพื่ออ.จะได้ตรวจสอบกรณีเกิดรายชื่อตกหล่น จะได้แก้ไขทัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)