ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์(โปรแกรมฝึกคิดเลข บวก)

ศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์

โรงเรียนบ้านนาไพร

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม CAI ฝึกบวกเลข