ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้สอน

วิภาพร โสพัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15106

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารขั้นต้น การขอและให้ข้อมูล การบอกเวลา และการบอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.