ปวส.คอมพิวเตอร์ 1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

นักศึกษาปกติ