เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์ ม.๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มต่า