เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย อ.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา ด้วงหรุ่ม

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อสอนให้เด็ก อ.1 ได้เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานของภาษาไทย เช่นรู้จักพยัญชนะ สระ