เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ บทสนทนาง่ายๆ และความหมายในเรื่องการทักทาย ถามสารทุกข์สุขดิบ คุณแช่อะไร คุณอายุเท่าไหร่ เขาเป็นใคร เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน ในการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาจีน ในรูปแบบต่างๆ ได้