ม. 3/11

ผู้สอน
miss sunet weeraputra
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 3/11

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1512

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็ก ๆ ตั้งใจเรียน  ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)