ผู้สอน
นายลิขสิทธิ์ ทำขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สุขศึกษา และพลศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15120

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหินดาด


คำอธิบายชั้นเรียน

1.ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก ระบุสมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ความแตกต่างระหว่างเพสชาย และเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

2.เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความสามัคคี และภาคภูมิใจในตนเอง ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงที่กาหนดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.