เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดวงกมล ธุระกิจภิญโญ

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ให้เด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์