คณิตศาสตร์
ผู้สอน

อำไพ ศรีอุดม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15122

สถานศึกษา
มารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อในนักเรียนได้สามารถรู้จักแทนค่าตัวเลข การบวก การลบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.