เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนในชีวิตและวัฒนธรรมจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับเอาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมหลายๆอย่างของจีนเข้ามา ทั้งในด้านการค้า รายการโทรทัศน์ รวมไปถึงภาษาจีน ทำให้ในปัจจุบันจึงมีผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น