เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Patcharintra Tintai

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ในส่วนบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ และส่วนแบบฝึกหัด ขั้นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ตัวอักษรโรมันจิ เพื่อสะดวกในการเรียนสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนตัวอักษรญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้คำศัพท์เบื่้องต้นถึงคำศัพท์ระดับกลางในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม คำนาม คำกริยา และคำคุณศัพท์

๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดหรือแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายได้

๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนับตัวเลขทางภาษาญี่่ปุ่นได้

๔.เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสวัฒนธรรม และการพูดของชาวญี่ปุ่นได้