วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

มนฤดี วงษ์ขันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15127

สถานศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้อต้นสำหรับนักเรียนทำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.