ศิลปะ
ผู้สอน

รัณย์ณภัทร มากุญชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15131

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายรูปร่างลักษณะขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวบอกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างงานทัศนศิลป์ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆวาดระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางศิลปะสร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัยมุ่งมั่นในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.