เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทบทวนเนื้อหาม.ต้น เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแปลงทางเรขาคณิต

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหาของบทนี้

1.การเลื่อนขนาน

2.การสะท้อน

3. การหมุน